Firma powstała w 1998 roku.
Początkowo funkcjonowała jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KATEL Instalacje Elektryczne. W wyniku dynamicznego rozwoju została przekształcona

w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością.

Podstawowy zakres działalności firmy stanowi wykonanie instalacji elektrycznych
i energetycznych w obiektach mieszkaniowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, jak również wykonawstwo inwestycji związanych z oświetleniem zewnętrznym, zasilaniem obiektów oraz projektowaniem i prefabrykacją rozdzielni
i instalacji elektrycznych dla wszelkiego rodzaju obiektów.

Posiadamy bazę techniczną i magazynową wymaganą do realizacji różnych inwestycji. Firma dysponuje również wykwalifikowaną kadrą techniczną, która posiada wiedzę, długoletnie doświadczenie oraz wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji, czyli atuty gwarantujące wykonanie usług na najwyższym poziomie.         

    

Motywem przewodnim działania firmy jest świadczenie robót i usług o najwyższej jakości w ustalonych harmonogramem terminach.

Celem polityki marketingowej firmy KATEL jet oferowanie jak najlepszych warunków realizacji prac budowlanych i montażowych w zakresie elektrycznych systemów przemysłowo-rozdzielczych, wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych, które spełniają oczekiwania inwestorów i wszystkich klientów.

Nasz dorobek potwierdzają liczne referencje oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia.